Kehomielen stressi (osa 1/3): haitalliset tunnekokemukset

Vaivaako jatkuva riittämättömyyden tunne? Tai tuntuuko, että vähän väliä on epämääräisiä kipuja ja kolotuksia, joihin ei kuitenkaan löydy fysiologista syytä tai jotka tuntuvat pahenevan tai helpottavan ilman loogista selitystä. Entä saatko välillä vahvoja tunteenpurkauksia, jotka jälkikäteen ajateltuina ovat olleet suhteettoman isoja tilanteeseen nähden?

Näiden taustalla saattaa olla kielteisiä tunnekokemuksia, joihin reagoimme vielä useiden vuosien päästä stressillä. Osa tunnekokemuksista on voinut muuttua haitallisiksi uskomuksiksi, jotka vaikuttavat ajatteluumme, ihmissuhteisiimme, tapaamme toimia sekä kehomme reaktioihin.

Tunnekokemuksista haitallisiin uskomuksiin

Erilaisia uskomuksia ja ajattelutapoja ohjelmoituu meihin erityisesti varhaislapsuudessa tunnekokemusten kautta. Varhaislapsuuden aikana oppiminen on hyvin tehokasta.

Osa tunnekokemuksista voi johtaa haitallisiin uskomuksiin ja ajattelutapoihin, jotka seuraavat aikuisuuteen asti. Nämä haitalliset uskomukset lisäävät kehomielen stressiä ja vaikuttavat hyvinvointiimme. Suuri osa tunnekokemuksistamme on tiedostamattomassa muistissa, ja saatamme reagoida niihin ensisijaisesti kehollamme:

Reagoimme johonkin tilanteeseen nopealla tunnereaktiolla, joka voi järjellä ajateltuna tuntua tilanteeseen nähden liialliselta tai omituiselta. Tällöin mantelitumake aivoissamme on reagoinut johonkin aiempaa uhkaa muistuttavaan ja ohittanut järkeilystä vastaavan etuotsalohkon. Tilanteessa jokin tekijä on muistuttanut aiemmin kokemaamme stressaavaa, uhkaavaa tai pelottavaa tilannetta ja herättänyt mantelitumakkeen hälyttämään. Tämä tapahtuu nopeasti ja automaattisesti, emmekä usein tietoisesti ymmärrä, mikä reaktion aiheutti.

Tunnekokemukset, jotka ovat syntyneet jossain vuosia sitten koetuissa tilanteissa, eivät siis välttämättä edes ylety tietoiseen muistiimme, vaan ne koetaan myöhemmin erilaisina kehon reaktioina. Tällöin aivojen limbisen järjestelmän osa, johon mantelitumakekin kuuluu, ohittaa viestillään ns. järkiaivot, jotka vastaavat toiminnanohjauksesta.

Haitallisiin uskomuksiin voi vaikuttaa

Haitalliset uskomukset kehittyvät siis usein lapsuudessa ja muodostuvat muistoista, tunteista, ajattelusta ja ruumiillisista tuntemuksista. Ne vaikuttavat ajatteluumme, toimintaamme ja fysiologiaamme vielä aikuisina ja aiheuttavat kehomielen stressiä. Haitalliset uskomukset voivat näyttäytyä elimistön oireina (säryt, kivut yms.) tai epäsuotuisina toimintatapoina (liiallinen päihteiden käyttö, ostaminen, suorittaminen, tunnesyöminen jne.).

Tehokkaimpia tapoja haitallisten uskomusten purkamiseksi ovat sellaiset keinot, joissa työskentelemme sekä kehon että mielen tasolla ja jossa pääsemme tunnetasolle asti. Pelkästään järkeilemällä emme useinkaan pysty poistamaan siihen liittyvää kielteistä tunnetta, joka on kehon muistissa ja tiedostamattomassa mielessämme.

Esimerkiksi riittämättömyyden tunteen vähentämiseen voi toki järjellä yrittää löytää keinoja, mutta todellinen muutos edellyttää tunnetason kokemusta. Esittelen kaksi erilaista tapaa kehomielen stressin työstämiseen tämän kirjoitussarjan seuraavissa osissa.

Lue myös:

Tukalat muistot voivat näkyä kehon ja mielen oireina

Miten tunnekokemukset voivat vaikuttaa terveyteen

Menneisyyden varjot kannattaa kohdata

Henkinen taakka voi kulkea ketjuna yli sukupolvien

Seuraa blogia Facebookissa

tunneperäinen stressi

Kuva: Jason Leung

terveys stressi ihmissuhteet mieli
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *