Herkkä on saattanut oppia liiallista uhrautumista

Herkkyys lisää kykyä aistia ja tunnistaa helposti ympäristön tunneilmapiiriä. Vaikeassa tunneilmastossa herkän selviytymiskeinona voi olla omien tunteiden ja tarpeiden tukahduttaminen ja ympäristön tarpeisiin mukautuminen.

Uhrautuminen selviytymiskeinona

Lapselle on erityisen tärkeää, että hänelle tärkeät aikuiset hyväksyvät hänet sellaisenaan ja rakastavat ehdoitta. Jos lapsena on elänyt hankalassa tunneilmastossa, selviytymiskeinoksi on voinut muodostua uhrautuminen, alistuminen ja miellyttäminen. Näin toimimalla lapsi on voinut saada edes ripauksen sitä mitä on tarvinnut ja kaivannut eniten eli rakkautta ja hyväksyntää.

Herkkä lapsi on taitava käyttämään miellyttämistä selviytymiskeinona vahvan eläytymis- ja aistimiskykynsä vuoksi. Liiallinen miellyttäminen ja uhrautuminen lapsena muodostuu pikku hiljaa automaattiseksi tavaksi toimia, jolloin se siirtyy helposti toimintamalliksi aikuisuuden ihmissuhteisiin.

Jatkuva uhrautuminen aikuisena johtaa usein kuormittumiseen tai epämääräiseen pahaan oloon. Uhrautuja on kuin palvelija ja ikuinen reipas, aina valmis ohittamaan omat tarpeensa ja mukautumaan toisten toiveisiin ja tarpeisiin. Pahimmillaan tämä johtaa itseään ruokkivaan kehään, jossa toiset ihmiset tottuvat herkän uhrautumiseen ja toimivat sen mukaisesti.

Omien tarpeiden tunnistamista ja hyväksymistä

Jos liialliselle uhrautumiselle ei tee mitään, vaarana on stressikuorman lisäksi kadottaa ilo elämästä, katkeroitua ja ajautua marttyyriksi. Ensimmäinen askel on tunnistaa itsessään uhrautumisen toimintamalli ja ne tunnetarpeet, joita vaille on jäänyt.

1. Tunnista ajatus- ja toimintamallisi. Koska kyseessä on lähes automaattinen toimintatapa, siitä on ensin tultava tietoiseksi. Alla on väittämiä, jotka voivat kertoa liiallisesta uhrautumisesta:

 1. Tunnen syyllisyyttä, jos en aseta muiden tarpeita omieni edelle.
 2. Annan muille ihmisille enemmän kuin heiltä saan.
 3. Töissä olen usein se, joka vapaaehtoisesti tekee ylimääräisiä tehtäviä ja töitä.
 4. Olinpa kuinka kiireinen tahansa, minulla on aina aikaa muille.
 5. Huolehdin muiden ihmisten tarpeista niin paljon, että minulla on hyvin vähän aikaa itselleni.
 6. Annanpa kuinka paljon tahansa, se ei koskaan riitä.
 7. Tunnen itseni hyvin vaivautuneeksi, jos teen mitä itse haluan.
 8. Minun on hyvin vaikea pyytää muita huolehtimaan tarpeistani.

2. Tunnista ja tunnusta tunnetarpeesi. Uhrautumisen taustalla voi olla useita tunnetarpeita, jotka eivät ole täyttyneet. Näitä tarpeita voivat olla esimerkiksi:

 • levollisuus, rauha
 • kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi tuleminen
 • oma tila ja aika, vapaus toteuttaa ja ilmaista itseä

Täyttyvätkö nämä tunnetarpeet elämässäsi tällä hetkellä?

3. Muuta toimintamallejasi vähitellen. Uhrautumisen toimintamallit ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa, joten ajatus- ja toimintatapojen muuttamiselle on annettava reilusti aikaa. Kaikkein varminta on edetä pieniä askelia kerrallaan ja pitää muutosprosessia sitkeästi yllä.

Toisin toimimisen voi aloittaa sellaisesta tilanteesta, mikä ei tunnu ylitsepääsemättömän vaikealta. Voi esimerkiksi kieltäytyä kohteliaasti jostain, pyytää apua jossain asiassa tai priorisoida ja kalenteroida jotain sellaista, mikä edistäisi omaa hyvinvointia. Mitä sellaista voisit tehdä, että edellä mainitut tunnetarpeet täyttyisivät elämässäsi?

Uhrautujan toimintaan tottuneilta ihmisiltä ottaa myös oma aikansa ymmärtää ja hyväksyä, että uhrautuja ei enää ole se joka asettaa automaattisesti omat tarpeet syrjään tai tekee toisten puolesta.

4. Kohtaa vaikeat ja ristiriitaiset tunteet. Koska uhrautuminen on syntynyt alun perin selviytymiskeinoksi, siihen liittyy aina vaikeita tunteita. Niin myös toisin toimiminen ja ajatusmallien muuttaminen tuottaa epämiellyttäviä tunteita, kuten syyllisyyttä, häpeää, pelkoa.

Vaikeiden tunteiden tukahduttaminen tai niitä vastaan taisteleminen ei auta pääsemään irti liiallisesta uhrautumisesta. Sen sijaan epämiellyttävät tunteet on tavalla tai toisella kohdattava. Voit kokeilla esimerkiksi seuraavaa:

 • Kun tunnet vaikean tunteen, hengitä muutaman kerran rauhallisesti ja syvään.
 • Tunnustele, missä kohtaa kehoa tunne tuntuu. Hengitä rauhallisesti sitä kohtaa kohti.
 • Anna tunteen olla, anna siihen liittyvien ajatustesi tulla ja mennä. Kiinnitä huomiosi rauhalliseen hengittämiseen ja kehon rentoutumiseen.

Vaikeiden tunteiden kohtaamiseen voi kokeilla myös ekspressiivistä kirjoitusharjoitusta, EFT-naputusta tai MBB-menetelmää.

Lue myös

Omien rajojen vetäminen tukee hyvinvointia

Päästä irti liiallisesta miellyttämisestä

Huono tunneilmapiiri kuormittaa etenkin herkkää

Seuraa blogia Facebookissa

herkkä uhrautuminen

Kuva: Ralph Ravi Kayden

hyvinvointi erityisherkka mieli stressi
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *