Resilienssi toimii henkisenä pääomana stressaavissa tilanteissa

Stressiä tai vaikeuksia ei voi elämässä paeta. Sen sijaan elämän yllättäen eteen heittämiin haasteisiin ja muutoksiin kannattaa varautua henkistä pääomaa kasvattamalla. Nykyään puhutaan paljon resilienssistä, jonka on todettu toimivan puskurina ja auttavana tekijänä vaikeuksia kohdatessa. Mutta mitä resilienssi oikeastaan on?

Resilienssi ei ole yksi tietty ominaisuus. Resilienssi ei ole myöskään luonteenpiirre, joka vain osalta ihmisistä löytyy. Itseasiassa me ihmiset olemme ylipäätään melko resilienttejä. Resilienssiä voisi kuvailla joustavuutena ja kykynä selviytyä vaikeista tilanteista.

Resilienssi sisältää useita erilaisia toimintatapoja ja asenteita, jotka auttavat vaikeassa tilanteessa eteenpäin. Nämä tavat ovat kaikkien opeteltavissa. Tietysti jo entuudestaan optimistisen ihmisen on helpompi nähdä toivoa tulevassa, mutta yhtä lailla pessimistikin voi harjaantua näkemään valoa tunnelin päässä. Aivomme ovat muokkautuvat, ja mitä useammin jotain ajatusta tai tapaa toistaa, sitä helpommaksi ja automaattisemmaksi se ajan myötä muodostuu.

Resilienssiin on yhteydessä erilaisia tekijöitä, mutta yksi on ehdottoman tärkeä: tukea antavat ihmissuhteet. Todellisen hädän hetkellä mikään ei voita toisen ihmisen lämpöä, tukea ja vierellä oloa. Resilienssin on todettu olevan yhteydessä myös mm. myönteiseen minäkuvaan ja itseluottamukseen sekä kykyyn tehdä realistisia suunnitelmia ja ratkaista ongelmia.

Miten omaa resilienssiä voi vahvistaa?

Resilienssi ei tarkoita missään nimessä sitä, että tiukka tilanne pitäisi kohdata kuin kivi tai etteikö vaikeat ja ahdistavat tunteet saisi tulla pintaan. Päinvastoin, mitä paremmin pystyy hyväksymään, että vaikeatkin tunteet kuuluvat elämään ja että niitä ei tarvitse paeta tai peitellä, sitä joustavammin pystyy myös suhtautumaan käsillä olevaan haastavaan tilanteeseen.

1.Ihmissuhteista huolehtiminen. Pidä huolta siitä, että elämässäsi on ihmisiä, jotka ovat sinulle merkityksellisiä ja joihin voit tukeutua myös vaikeina aikoina. Uusiin ihmisiin voi tutustua vaikka vapaaehtoistöiden kautta. Toisten auttaminen kun vähentää myös omaa stressiä.

2. Vaikeuksien näkeminen väliaikaisina. Ongelmia on tietysti hyvin erilaisia, mutta vain harvoin ne ovat ylitsepääsemättömiä. Vaikeatkin asiat usein helpottavat ajan myötä. Vertaistuen kautta voi joskus huomata ja ymmärtää, kuinka joku samankaltaisia vaikeuksia kokenut on kuitenkin ajan myötä päässyt takaisin jaloilleen.

3. Muutosten hyväksyminen. Muutosten myllertäessä on huomattavasti helpompaa, jos pystyy hyväksymään, että muutokset kuuluvat osaksi elämää. Taistelu sellaista vastaan, johon ei voi vaikuttaa, kuluttaa vain turhaan energiaa ja aiheuttaa lisää stressiä.

4. Konkreettiset ja realistiset tavoitteet. Jos taas voit johonkin asiaan omalla toiminnallasi vaikuttaa, niin siihen kannattaa satsata voimavaroja. Realistiset tavoitteet ja pienet, mutta konkreettiset askeleet auttavat viemään asioita eteenpäin.

5. Vaikeuksista oppiminen. Jälkeenpäin saatat huomata, että jonkin vaikean tilanteen jälkeen olet saanut lisää voimia ja henkistä vahvuutta, eikä pienemmät harmit enää hetkauta yhtä helposti. Jaloilleen päästyään onkin hyvä pohtia, seurasiko vaikeuksista mitään hyvää esimerkiksi henkisen kasvun ja oppimisen näkökulmasta.

6. Myönteisestä minäkuvasta ja itseluottamuksesta huolehtiminen. Usko omaan itseen ja kykyynsä selviytyä tiukoista tilanteista on jotain, jota kannattaa vahvistaa. Jos usko itseen horjuu, voi muistella, miten aiemmin selviytyi vaikeista tilanteista. Pienistä saavutettavista tavoitteista saa onnistumisen kokemuksia, jotka taas lisäävät luottoa omiin kykyihin.

7. Lintuperspektiivin käyttäminen. Varsinkin arjen vaikeuksien keskellä on hyvä aika ajoin katsella asioita isommassa mittakaavassa. Asioiden suhteuttaminen on tapa lisätä nopeasti rauhallisuuden ja kiitollisuuden tunteita.

8. Toivon vaaliminen. Toiveikkaan ja optimistisen asenteen vahvistaminen ja ylläpitäminen auttaa jaksamaan ja antaa polttoainetta asioiden muuttamiselle. Sairauksien suhteen pidän erityisesti tästä sanonnasta:  Niin kauan kuin elät, sinussa on enemmän terveyttä kuin sairautta.  

9. Itsestä huolehtiminen. Unohdamme usein oman hyvinvointimme, kun kohtaamme huolia ja murheita. Juuri silloin olisi erityisen tärkeää huolehtia riittävästä levosta ja siitä, että arjesta löytyisi myös iloisia ja virkistäviä asioita. Kaikki itseä vahvistavat keinot vahvistavat myös resilienssiä. Toiset saavat voimia luonnosta, toiset luovasta toiminnasta, toiset liikunnasta. Joillekin taas meditointi ja rentoutusharjoitukset tuovat tarvittavan rauhallisuuden tunteen.

Lue myös:

Itsetunto ja itseluottamus tasapainoon

biegun-wschodni-18125

Lähde: American Psychological Association

Kuva: Biegun Wschodni

Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *