Introverttipiirteistä, työstä ja vapaudesta

Olet vihdoin päässyt unelmiesi työhön. Silti jossain vaiheessa huomaat kuormittuvasi ja tunnet olosi yhä useammin väsyneeksi työpäivien jälkeen. Vaikka työn sisältö on sinulle mielekästä, työhön liittyy paljon tarkkaa yksityiskohtien kanssa työskentelyä, tiukkoja aikatauluja ja nopeaa reagoimista asioihin.

Millaiset asiat kuormittavat, mistä saat virtaa työssä?

Introverttipiirteiden ja työskentelyolosuhteiden huomioimisella voi olla suuri merkitys työhyvinvoinnille. Tämä korostuu silloin, kun introversion piirteet ovat ihmisellä vahvoina.

Jokainen introvertti on tietenkin erilainen, vaikka samanlaisia piirteitä löytyisikin. Nämä eroavaisuudet voivat näkyä esimerkiksi siinä, mistä asioista nauttii ja mistä kuormittuu työssä.

Saatat tunnistaa, että nautit ja saat virtaa osasta alla olevista asioista:

 • Yksityiskohtien kanssa työskentelystä.
 • Selkeistä toimintamalleista.
 • Toisten auttamisesta.
 • Rennosta ja joustavasta suhtautumisesta aikatauluihin.
 • Suuresta itsenäisyydestä, jolloin voit päättää työtavoistasi.
 • Ennustettavasta työympäristöstä.
 • Avoimesta ja rehellisestä puheesta.
 • Tehtävien loppuunsaattamisesta.
 • Syventymisestä johonkin tehtävään niin kauan kuin haluat.
 • Konkreettisista tuloksista.
 • Yhden tehtävän valmiiksi tekemisestä ennen siirtymistä toiseen tehtävään.
 • Omiin aikatauluihin vaikuttamisesta.
 • Selkeistä rooleista ja vastuunjaosta.

Saatat tunnistaa kuormittuvasi herkästi joistain alla olevan listan asioista: 

 • Työtä on tehtävä suurpiirteisesti tai on ideoitava tai työskenneltävä hyvin spontaanisti.
 • Tiukat aikataulut ja rakenteet.
 • Kontrolloivat ja vaativat ihmiset.
 • Työyhteisön konfliktit.
 • Yksityiskohtien kanssa työskentely, etenkin toisten kanssa.
 • Hälyinen ja sekava työympäristö.
 • Tarkkojen sääntöjen mukaan työskentely.
 • Liian vähän aikaa ajatella ja työskennellä yksin.
 • Päällekkäiset tehtävät ja vaatimukset.
 • Vahvojen tunteiden kohtaaminen.
 • Epäloogisuudet.

Ehkä tunnistit kummastakin listasta joitain itseesi sopivia asioita.

Millä tavoin voisit vähentää kuormittumistasi lisääviä tekijöitä työssäsi? Voisiko työskentely-ympäristöösi tehdä muutoksia? Entä miten voisit lisätä työhösi sellaisia tehtäviä tai tapoja työskennellä, jotka antavat sinulle lisää energiaa?

On sekä työntekijän että työnantajan etu, että työnkuvaa, työskentelytapoja ja työympäristöä voidaan joustavasti suunnitella niin, että se ottaa huomioon ihmisen luontaiset piirteet ja niihen liittyvät vahvuus- ja kuormitustekijät. Kaikissa työtehtävissä se ei tietenkään ole mahdollista, mutta esimerkiksi monessa tietotyössä ja asiantuntijatyössä usein on. Harvoin mikään työtehtävä tai työympäristö on kuin täysin itselle tehty, mutta työskentelyn ei pitäisi myöskään aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta.

Vapautta olla oma itsensä

Olen lukenut vuosien varrella kirjoja minimalismista, oravanpyörästä hyppäämisestä, liiallisen työnteon kyseenalaistamisesta, valtavirrasta poikkeavista elämäntyyleistä, introversiosta ja herkkyydestä. Mutta myös yrittäjyydestä, rahasta ja sen sijoittamisesta.

Kaikkien näiden aiheiden taustalta voi löytää yhden punaisen langan ja se on tarpeeni kokea olevani vapaa. Vapautta olla oma itseni, vapautta liiallisista ärsykkeistä, vapautta liian kiivaasta oravanpyörästä.

Uskon, että jokaisella ihmisellä on syvimmillään jonkinlainen tarve kokea olevansa vapaa. Introvertilla vapauden kaipuuta voivat lisätä tietyt introvertille ominaiset piirteet. Esimerkiksi halu työskennellä itsenäisesti ja tarve rauhalliseen aikaan ja tilaan saattaa ajaa introvertin etsimään enemmän vapautta ympärilleen.

Jos siis jo kirjan otsikko sisältää sanan vapaus, kiinnostun. Siksi Aurora Airaskorven uusin kirja Vapauden tavoittelijat – Miksi haluamme irti palkkatyöstä oli lukulistallani heti ilmestyttyään. Airaskorpi on kirjoittanut todella hyvän kirjan vapaudesta (työ)elämässä. Pidän siitä, että hän tuo useita eri näkökulmia esille niin palkkatyöhön kuin itsensä työllistämiseen liittyen. Lukija voi peilata näihin näkökulmiin omaa tilannettaan ja ajatuksiaan ja samalla pohtia, mikä juuri hänelle toisi lisää vapautta. Runsaan asiasisällön lisäksi kirjassa on omia ja toisten kokemuksia ja se on kirjoitettu niin virtaavalla ja elävällä kielellä, että sen lukeminen on miellyttävää.

Aina ei tietenkään tarvitse paeta palkkatyöstä yrittäjyyteen lisätäkseen vapauden tunnetta. Esimerkiksi introvertti on usein ennemmin turvallisuushakuinen kuin riskinottaja, ja palkkatyön tuunaaminen itselle sopivaksi voi joskus olla sopivampi vaihtoehto yrittäjyydelle, vaikka tavoittelisikin vapautta. Itselleni vapauden tunnetta palkkatyössä ovat tuoneet esimerkiksi mahdollisuus tehdä etätöitä, itsenäinen työskentelyote ja osa-aikatyö. Airaskorven kirjaa lukiessa voi pohtia, millä tavoin järjestäisi töiden tekemisen niin, että voisi löytää omannäköisen paikan työelämässä.

Lue myös

Introverttina työelämässä

Miksi introvertin on hyvä tunnistaa olevansa introvertti?

Introvertin vastavoima kiireelle ja kovalle tahdille

Introverttien informaation prosessointi ja aivotoiminnan eroja

Seuraa blogia Facebookissa

introvertti ja työ

Kuva: Dave Hoefler

hyvinvointi stressi mieli tyohyvinvointi
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *