Ihmissuhteiden merkitys stressin säätelyssä

Olen kirjoittanut kirjassani siitä, kuinka merkityksellisiä lapsuuden ihmissuhteet ovat hyvinvointimme kannalta vielä aikuisena. Mutta niin ovat myös aikuisuuden ihmissuhteet. Aikuisina voimme tukea ja tukeutua toinen toisiimme, oli kyse sitten vaikeista hetkistä tai arjen ajatusten vaihdosta.

Ihmissuhteen laatu on tärkeää

Ihmissuhteiden määrä ei ole niin merkityksellinen asia kuin niiden laatu. Laadulla tarkoitan sitä, että voimme luottaa toiseen ihmiseen ja voimme olla tässä suhteessa ilman paksuja suojakuoria. Meidän tulee voida tuntea itsemme arvokkaaksi toisen taholta, oli elämäntilanteemme mikä tahansa.

Laadukas ihmissuhde kestää erilaiset tunteet, myönteiset ja ikävät. Siinä pitäisi voida puhua aroista ja vaikeistakin aiheista ja saada apua tarvittaessa.

Ihmissuhteen ei tarvitse aina olla kovin läheinen, ollakseen samalla laadukas. Vaikka kyseessä olisi hyvän päivän tuttu, etäisempi kaveri tai satunnaisesti kohdattu ihminen, kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta tekevät aina hyvää.

Auttaminen tunteiden säätelyssä

Tunnetilat tarttuvat herkästi ihmisestä toiseen. Voimme tukea toisiamme stressaavissa ja vaikeita tunteita herättävissä tilanteissa siten, että huomioimme toistemme tunnetiloja.

Jos esimerkiksi huomaamme toisen olevan suunniltaan ja voimakkaiden vaikeiden tunteiden vallassa, voimme itse yrittää pysyä rauhallisina, jolloin rauhallisuutemme auttaa toista ihmistä rauhoittumaan.

Yhtä lailla jos huomaamme, että toinen kamppailee jonkin vaikean asian kanssa, voimme tarjota kuuntelevaa korvaamme. Olla kiireettä läsnä, ja jakaa toisen huoli.

Avun pyytäminen ja tarjoaminen

Ihmissuhteiden merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa toisen apu tulisi tarpeeseen. Liian suuri osa meistä yrittää sinnitellä yksin, kertomatta kenellekään huolistaan ja ongelmistaan. Avun pyytäminen ei ole merkki heikkoudesta eikä sitä kannata vältellä sen takia, että on oppinut pärjäämään itsekseen.

Apu voi olla yhtä hyvin kuuntelemista, keskustelua kuin jotain konkreettista tekemistä. On muistettava, että avun antamisesta on kuitenkin lupa kieltäytyä, sillä jokaisen on kuunneltava myös omaa jaksamistaan ja asetettava rajat auttamiselle.

Lue myös:

Aina ei tarvitse pärjätä yksin

Turvallinen ilmapiiri tukee hyvinvointia

Ainainen uhrautuja on vaarassa uupua

Omien rajojen vetäminen tukee hyvinvointia

Lapsuuden ihmissuhteiden vaikutuksesta stressin säätelyyn aikuisena voit lukea lisää kirjasta Stressitohtori – enemmän itsetuntemusta, vähemmän stressiä

Seuraa Stressitohtoria Facebookissa

stressi ja ihmissuhteet

Kuva: Vidar Nordli Mathisen

hyvinvointi ihmissuhteet stressi mieli
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *