Huono tunneilmapiiri kuormittaa etenkin herkkää

Ilmapiiri on raskas, sakea ja niin tulenarka, että yksikin väärä lause saattaisi leimauttaa sen liekkeihin. Tunnet, kuinka kehosi jännittyy, ja hengitys tuntuu kireänä, pinnallisena. Vetäydyt kuoreesi, teet itsesi mahdollisimman näkymättömäksi, mutta olet silti jatkuvassa valmiustilassa.

Oletko synnynnäisesti herkkä?

Herkkyys on synnynnäinen temperamenttipiirre, josta käytetään nimitystä sensitiivisyys. Silloin kun tämä piirre on ihmisessä vahva, siitä käytetään myös nimeä erityisherkkyys (Sensory Processing Sensitivity). Hyvin herkkiä löytyy väestöstä noin 20 prosenttia, eikä piirre ole painottunut sukupuolen mukaan.

Alla on lueteltu herkälle ominaisia piirteitä:

 • Huomaan helposti yksityiskohdat ja vivahteet ympäristöstäni.
 • Muiden ihmisten mieliala vaikuttaa minuun.
 • Olen herkkä kivulle.
 • Kiireisenä päivänä tunnen tarvetta vetäytyä paikkaan, jossa saan olla yksin ja ilman ärsykkeitä.
 • Olen herkkä kofeiinin vaikutuksille.
 • Minulla on rikas sisäinen elämä, kuten vilkas mielikuvitus ja/tai taipumus pohdiskella paljon.
 • Kovat äänet ja/tai voimakkaat valot tuntuvat minusta epämukavilta.
 • Jotkut taiteenalat koskettavat minua syvästi.
 • Olen tunnollinen.
 • Säikähdän helposti.
 • Hermostun, jos joudun tekemään paljon lyhyessä ajassa.
 • Kun ihmisillä on epämukavaa fyysisessä ympäristössä, tiedän yleensä, miten siitä voisi tehdä mukavamman.
 • Ärsyynnyn, jos ihmiset yrittävät saada minua tekemään useita asioita yhtä aikaa.
 • Yritän kovasti välttää virheitä ja asioiden unohtamista.
 • Välttelen väkivaltaisia elokuvia ja tv-ohjelmia.
 • Tunnen oloni epämiellyttävän virittyneeksi, jos ympärilläni tapahtuu paljon asioita.
 • Kova nälkä aiheuttaa minussa vahvan reaktion, haittaa keskittymistä tai mielialaa.
 • Elämänmuutokset järkyttävät minua.
 • Huomaan helposti hienovaraiset ja vaikeasti havaittavat tuoksut, maut ja äänet.
 • Huomaan helposti ihmisten tunnetilat ja yleisen tunneilmapiirin.
 • Pidän tärkeänä järjestää elämäni niin, että vältän mullistavia ja kuormittavia tilanteita.
 • Kun minun pitää kilpailla tai kun minua tarkkaillaan tehtävän suorittamisen aikana, muutun niin hermostuneeksi tai epävarmaksi, että suoriudun selvästi tavanomaista heikommin.
 • Lapsena vanhempani tai opettajani tuntuivat pitävän minua herkkänä tai ujona.

Herkkä tunnistaa tunteet ja ilmapiirin

Herkkä ihminen eroaa hermoston tasolla ei-herkästä, mikä näkyy esimerkiksi siten, että erilaiset sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet koetaan herkemmin ja voimakkaammin.

Ärsykkeisiin luetaan myös tunteet, sekä omat että toisten. Yksi herkän ihmisen piirteistä on se, että hän tunnistaa helposti toisten ihmisten tunnetilat ja tunneilmapiirin erilaisissa tilanteissa. Tunteet, etenkin voimakkaat sellaiset, virittävät herkän kehon ja mielen.

Herkkä saattaa ylivirittyä, jos hän joutuu olemaan jatkuvasti tai toistuvasti huonossa ilmapiirissä, joka on täynnä kireyttä, vihaa, peiteltyjä ja piilotettuja taakkoja tai traumoja. Ylivirittyminen voi tulla esiin esimerkiksi kehon jännitystiloina, päänsärkynä, ahdistuneisuuden tunteena, itkuherkkyyden lisääntymisenä, hengityksen pinnallisuutena tai muina stressioireina.

Energiaa vievä tunneilmapiiri voi syntyä sekä sanallisesta että sanattomasta viestinnästä. Kaikkein raskainta on sellainen vuorovaikutus, jossa annetaan samaan aikaan viestejä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Tällaisesta vuorovaikutuksesta käytetään myös nimitystä kaksoissitova kommunikaatio. Esimerkiksi ihminen sanoo jotain, mutta hänen elekielensä tai tekonsa ovat sanallisen viestin kanssa ristiriidassa. Huonon ilmapiirin syntyyn ihmissuhteissa vaikuttavat usein käsittelemättömät ongelmat ja tunteiden säätelyn vaikeudet.

Herkkyys ja energiaa vievät ihmissuhteet

Herkkä on luonteeltaan tunnollinen ja karttaa mielellään konflikteja. Tämä voi näkyä ihmissuhteissa siten, että herkkä asettuu miellyttäjän ja mukautujan rooliin. Miellyttämisellä tarkoitan sitä, että omat tarpeet ja halut pidetään jatkuvasti piilossa ja toimitaan toisen tarpeiden ja halujen mukaisesti. Miellyttäminen on siis eri asia, kuin toisen huomioon ottaminen, ystävällisyys, rakkauden osoittaminen tai kompromissien teko.

Herkän voi olla vaikeaa tuoda esille omia tunteitaan ja tarpeitaan, jolloin ympärillä olevilla ei ole välttämättä käsitystä siitä, että herkkä kärsii tai että hänen on vaikeaa olla. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa herkän energiaa hupenee jatkuvasti miellyttämiseen, jännittämiseen ja omien tunnetarpeiden tukahduttamiseen.

Joskus avoin keskustelu ja omista tunteista kertominen voi olla sysäys kohti parempaa. Rohkeutta voi kerätä ajattelemalla, että kyse on yrityksestä parantaa omaa hyvinvointia ja suhdetta, oli lopputulos mikä tahansa. Keskusteluun on hyvä valmistautua etukäteen ja valita siihen sopiva aika ja paikka. Mitä rauhallisemmin ja jäsennellymmin pystyy asian esittämään ja mitä rauhallisemmassa tilanteessa voi keskustella, sitä parempi.

Asiat saattavat ratketa parhain päin ja suhteen toinen osapuoli voikin olla tyytyväinen, kun hän pääsee jyvälle siitä, mikä herkkää hiertää. Tällainen keskustelu edellyttää kuitenkin kaikkien osapuolten aitoa halua kohdata itsensä ja toisensa ja halua parantaa vuorovaikutusta.

Lue myös:

5 keinoa kohdata energiaa vievä ihminen

Turvallinen ilmapiiri tukee hyvinvointia

Seuraa Stressitohtoria Facebookissa

herkkä ja tunneilmapiiri

Herkälle ominaisten piirteiden lähde: Elaine Aron /Heli Heiskanen, muokattu versio

Kuva: Andrew Neel

hyvinvointi stressi mieli ihmissuhteet
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *