Introvertti, käytä vahvuuksiasi ja lisää itseluottamusta

Sen jälkeen kun olen alkanut tietoisesti käyttämään introvertille luontaisia vahvuuksia arjessani, elämänlaatuni on parantunut huomattavasti. Esimerkiksi kirjoittamisessa ja siihen liittyvässä pohdiskelussa, asioiden jäsentelyssä ja syventymisessä yhdistyy useampi introverteille yleinen vahvuus.

Miksi omia vahvuuksia kannattaa käyttää?

Kun pääsee käyttämään vahvuuksiaan, voi omassa olossaan havaita myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi:

1. Kuormittumisen vähentymistä. Jos yrittää jatkuvasti ja liian paljon tehdä jotain sellaista, jossa ei ole vahvoilla tai jota ei edes haluaisi tehdä, se voi lisätä turhaa kuormittumista. En sano, etteikö omia rajoja kannattaisi kokeilla ja välillä venyttää, mutta vain itse voi tuntea, milloin ja missä tilanteessa rajojen venyttäminen on liian kuormittavaa.

2. Flow-kokemuksen lisääntymistä. Flow-tila eli syvä ja rauhallinen keskittymisen tila on energiaa tuova ja tuntuu hyvältä. Flow-tilaa voisi kutsua myös rauhallisen energian tilaksi, jossa tekeminen sujuu, se ei vie energiaa ja jonka jälkeen voi kokea olevansa virkeä. Omien vahvuuksien käyttäminen ja niissä itsensä haastaminen on hyvä tapa rauhallisen energian kokemiselle, sillä Flow-tilaan päästäkseen tekeminen ei voi olla liian vaikeaa tai kuormittavaa.

3. Itseluottamuksen lisääntymistä. Kun jossain tehtävässä onnistuu, itseluottamuskin yleensä lisääntyy. Itsensä kehittäminen ja haastaminen omien vahvuuksien alueella on hyvä keino lisätä itseluottamusta.

4. Vertailun vähenemistä. Kun huomaa ja tietää olevansa vahvoilla joillain alueilla ja tuntee, että haluaa kehittyä niissä asioissa, vertailu toisiin ihmisiin ja heidän vahvuuksiin saattaa vähentyä.

5. Mielekkyyden ja tyytyväisyyden tunteiden lisääntymistä. Kun saa tehdä asioita itselle luontaisella tavalla, yleinen tyytyväisyyden tunne voi vahvistua. Vahvuuksien käyttäminen itselle mielenkiintoisten asioiden parissa lisää myös mielekkyyden tunnetta.

Introvertit saattavat huomata olevansa luontaisesti vahvoilla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Harkitseminen ja riskien arviointi
  • Pohdiskelu ja syvällinen ajattelu
  • Keskittyminen ja syventyminen
  • Kuunteleminen ja tarkkaileminen
  • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
  • Itsenäinen työskentely
  • Kirjoittaminen

Kirjoittaminen voi antaa introvertille äänen

Introverttien yhtenä ominaispiirteenä on asioiden pohdiskelu itsekseen. Pohdiskelevan luonteen vuoksi introvertilla saattaa olla paljon ajatuksia, joita hän ehkä haluaisi jakaa myös laajemmin kuin yksityisissä keskusteluissa. Tähän tarkoitukseen kirjoittaminen on loistava väline.

Kirjoittamisessa on se etu, että ajatuksiaan voi rauhassa pohtia ja muotoilla sanoiksi. Jos kirjoittaminen tuntuu ilmaisumuodoltaan luontevalta tavalta, kirjoittaessa pääsee usein myös syventymään ja uppoutumaan rauhallisen energian tilaan. Lisäksi introverteille voi olla luontaista perehtyä johonkin asiaan kirjoittamisen avulla. Jos esimerkiksi haluaa ottaa selvää uudesta, itseä kiinnostavasta aiheesta, siitä virinneitä ajatuksia ja omia näkökulmia voi pohtia ja selkeyttää kirjoittamalla.

Kirjoittamisen voi aloittaa milloin tahansa ja huolimatta siitä, mikä kirjoittamis- tai lukemishistoria itsellä on. Kaikki kirjoittajat eivät ole lapsesta saakka pitäneet kirjoittamisesta tai lukeneet alakouluiässä lähikirjaston kaikkia kirjoja läpi. Lopulta kirjoittamaan oppii vain kirjoittamalla (ja lukemalla), ja kuten aina oppimisessa, ensimmäisiä kertoja jotain asiaa tehdessä ei kukaan ole mestari ja toisaalta kukaan ei ole koskaan valmis kirjoittaja.

Lue myös

Introverttina työelämässä

Introvertin kolme askelta kohti omannäköistä elämää

Introvertti, unohda muuttumispakko ja nauti luonteestasi

Vahvuuksiin keskittyminen tekee hyvää 

Seuraa blogia Facebookissa

introvertin vahvuuksia ja itseluottamus

Kuva: Yannick Pulver

hyvinvointi mieli onnellisuus
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *