Mikä aiheuttaa kuormitusta ja stressiä työssä?

Olemme tunteinemme ja ajatuksinemme samoja ihmisiä, olimme sitten töissä tai vapaalla. Kuitenkin kun puhutaan työstressistä, on kyse ensisijaisesti niistä tekijöistä, jotka työpaikan oloissa kuormittavat meitä.

Mitkä asiat aiheuttavat työssä stressiä?

Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat tietotyöhön painottuvassa työelämässä huomattavasti suurempi ongelma kuin fyysiset kuormitustekijät. Niitä ovat työn järjestelyihin, työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät asiat.

Alle on jaoteltu Työsuojeluhallinnon teettämän mittariston mukaan mahdollisia kuormitusta aiheuttavia tekijöitä työssä, jossa fyysisiä kuormitustekijöitä ei juuri ole:

1) Työn järjestelyihin liittyviä kuormitustekijöitä

 • Epäselvyydet tehtävänkuvissa tai vastuissa
 • Epärealistiset tai kohtuuttomat tavoitteet
 • Liiallinen työmäärä työaikaan nähden
 • Työskentely varsinaisen työajan ulkopuolella
 • Epäsäännölliset työajat, vuorotyö tai yötyö
 • Työvälineisiin tai ympäristöön liittyvät epäkohdat, puutteet tai toimintahäiriöt
 • Työhön keskittymistä häiritsevät tekijät

2) Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä

 • Vaihtelun puute työssä, työn yksitoikkoisuus
 • Toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta
 • Liiallinen tietomäärä tai hallitsematon tietotulva
 • Usean eri asian tekeminen samanaikaisesti
 • Työn tekemisen jatkuva keskeytyminen
 • Työn suuri vastuullisuus
 • Haastavat tai vaikeat työtehtävät
 • Haastavat tai vaikeat tilanteet asiakastyössä
 • Työhön liittyvä väkivallan uhka

3) Työn sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöitä

 • Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
 • Liian vähäinen tuki työtovereilta työn tekemiseen
 • Ongelmat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa esimiehen kanssa
 • Liian vähäinen tuki esimieheltä työn tekemiseen
 • Työyhteisössä ilmenevä häirintä tai muu toistuva epäasiallinen kohtelu
 • Syrjivä kohtelu iän, terveydentilan, alkuperän, mielipiteen tms. henkilöön liittyvän syyn perusteella

Mitä työstressille voi tehdä?

Kun kyseessä on työhön liittyvät kuormitustekijät, työstressi ei ole pelkästään työntekijän ongelma. Työturvallisuuslaissa työnantajalla on ns. huolehtimisvelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että työ on suunniteltava ja mitoitettava niin, että työn kuormitustekijöistä aiheutuvaa haittaa työntekijän terveydelle voidaan välttää tai vähentää. Tietenkin viisas työnantaja ymmärtää sen, että hyvinvoiva henkilöstö on myös aikaansaavampi, luovempi ja kaikin puolin tuottavampi.

Työstä aiheutuvaa liiallista kuormitusta ei kannata noin vain hyväksyä. Jos tunnistaa, että kuormitustekijöitä on työssä liikaa, voi kokeilla esimerkiksi seuraavia keinoja:

1. Ota kuormitustekijät puheeksi. 

Kerro esimiehellesi, mitkä tekijät työssäsi kuormittavat. Jos mielessäsi on ratkaisuehdotus, kerro sekin. Jos ongelman lähde on esimies tai jos et koe tarpeeksi turvallista suhdetta esimieheesi, voit kääntyä esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstöpäällikön puoleen.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä työterveyshuoltoon, jos työpaikalla on vaikeaa aloittaa keskustelua asiasta. Työterveyshuollon kanssa voi käydä ns. kolmikantaneuvottelut, jossa ratkaisua etsitään työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa yhteistyössä.

Viime kädessä jos tilanne on erittäin paha, eikä edellä mainituista tunnu olevan hyötyä, voit myös ilmoittaa ongelmista aluehallintovirastoon. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

2. Tunnista omat vahvuutesi ja kuormitusta aiheuttavat toimintatavat. 

Tutustu itseesi ja omiin vahvuuksiisi. Tiedetään, että voimavarojen lisääminen vähentää myös työstressiä. Yritä tunnistaa toimintatapoja, jotka kuormittavat. Kuormitusta aiheuttavat toimintatavat voivat olla työpaikan tapoja toimia tai omia haitallisia uskomuksia (esim. täydellisyyden tavoittelu, liiallinen vaativuus tai uhrautuvaisuus).

Pyri edes vähitellen vaikuttamaan työhösi ja työnkuvaasi niin, että voisit käyttää vahvuuksiasi ja vähentää kuormitustekijöitä. Kenenkään ei pitäisi oleskella jatkuvasti epämukavuusalueella.

3. Suojaa itseäsi. 

Pahimmillaan työpaikalla on useita kuormittavia tekijöitä eikä tilanne meinaa muuksi muuttua. Yhtä lailla työpaikan arvot, asenteet ja toimintatavat voivat olla ristiriidassa omien arvojen kanssa. Joskus on viisainta suojata itseään ja terveyttään ja hakeutua muualle. Se ei välttämättä onnistu hetkessä, mutta jatkuvasti liian kuormittavasta työstä kannattaa pyrkiä pois.

Lue myös:

Uupumuksesta toipuminen voi viedä kauan

Turvallinen ilmapiiri tukee hyvinvointia

Vähennä aivojen ylikuormitusta

Seuraa Stressitohtoria Facebookissa

apua työstressiin

Lähde: Työsuojeluhallinto. Työn psykososiaaliset kuormitustekijät. 

Kuva: Kate Sade

hyvinvointi tyouupumus tyohyvinvointi stressi
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *