Emotionaalinen laiminlyönti lapsuudessa ja herkkyys

Jos on joutunut kasvuympäristössään jatkuvasti sivuutetuksi tunteineen ja tarpeineen ja ympäristö on viestittänyt, että on jollain tapaa vääränlainen, käsitys itsestä on voinut rakentua vinoon.

Emotionaalinen laiminlyönti ja herkkyys

Psykiatrian emeritusprofessori Raimo Salokangas on tutkinut väitöskirjassaan lapsuuden kaltoinkohtelua. Tutkimuksessa emotionaalinen laiminlyönti oli yleisin lapsuuden traumakokemus. Emotionaalisella laiminlyönnillä tarkoitetaan lapsen unohtamista ja sivuuttamista. Emotionaalisesti laiminlyöty lapsi jää vaille arvostusta ja kannustusta ja kokee, että hänestä ei olla kiinnostuneita. Lapsen emotionaalisia tarpeita ei oteta huomioon.

Emotionaalinen laiminlyönti vaikuttaa kehen tahansa lapseen, mutta erityisen haavoittava vaikutus sillä on herkkään lapseen. Herkät reagoivat vahvemmin erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin, myös tunneilmapiiriin ja rivien väleihin jääviin merkityksiin. Tämän voimakkaamman reaktioherkkyyden arvellaan olevan yhteydessä aivojen herkempään muovautuvuuteen.

Emotionaalisesti laiminlyövä ympäristö suhteessa herkkään lapseen voi tulla näkyväksi eri tavoin, esimerkiksi:

  • Olet saanut kuulla useaan otteeseen olevasi liian herkkänahkainen, arka tai itkupilli. Sinua on ehkä kehotettu kestämään enemmän, olemaan vähemmän herkkä.
  • Olet saanut kuulla olevasi jollain tapaa vääränlainen, jos et ole toiminut kuten muut lapset. Et ole esimerkiksi ollut tarpeeksi rohkea tai puhunut tarpeeksi kovalla äänellä.
  • Jos herkkyyden piirteet ovat olleet ympäristön toiveiden kanssa ristiriidassa, niihin on suhtauduttu vikoina, jotka pitäisi korjata sen sijaan, että piirteiden hyviä puolia olisi korostettu.
  • Tunteitasi ei ole hyväksytty, sinua on käsketty lopettamaan itku tai olemaan reippaampi.
  • Sinulle on ehkä sanottu että ylireagoit, jos olet tullut itkuiseksi, ahdistuneeksi tai kiukkuiseksi ympäristössä, jossa on ollut esimerkiksi melua, paljon tapahtumia ja vaikutelmia tai vihamielinen tunneilmapiiri.
  • Et ole tullut kohdatuksi omana itsenäsi. Sinut, mielipiteesi ja ajatuksesi on sivuutettu. Sinulle merkityksellisiä asioita ei ole kuunneltu. Olet ollut usein “näkymätön”.

Ota herkkyys huomioon

Aikuisena on hyvä tulla tietoiseksi herkkyydestään, hyväksyä se ja ottaa herkkyys ja siihen liittyvät tarpeet huomioon arjessa. Nämä asiat eivät välttämättä poista mahdollista emotionaalisen laiminlyönnin aiheuttamaa traumaa, mutta ne ovat alku sille, että voi saada yhteyden itseensä ja elää vähemmän kuormittavaa arkea.

Tunnista ja hyväksy herkkyys

Ensin on tietenkin tultava tietoiseksi omasta herkkyydestä. Voit esimerkiksi tunnistaa herkkyyteen liittyviä piirteitäsi tämän sivun lopussa olevasta listauksesta. Kyseessä on temperamenttipiirre ja synnynnäinen ominaisuus, jossa hermojärjestelmä reagoi herkemmin.

Ota herkkyys huomioon arjessa

Sellainen arki ja elämäntapa, joka huomioi herkkyyden, voi poiketa valtavirran tavasta elää. Aina ei ole helppoa elää ympäristössä, jossa tuntee olevansa jollain tapaa hieman erilainen. Se voi johtaa vertailuun ja riittämättömyyden ja huonommuuden tunteisiin. Kuitenkin tutustumalla itseesi ja tarpeisiisi ja ottamalla ne huomioon arjessa, huomaat voivasi paremmin, mikä taas auttaa lopettamaan turhaa vertailua ja vahvistaa luottamusta itseen.

Omannäköistä, herkkyyden huomioon ottavaa arkea voi lähteä rakentamaan kysymällä itseltään, mitä tarvitsisi, jotta voisi hyvin. Tämä pohdinta voi ottaa hieman aikaa ja joskus on vain kokeiltava asioita ennen kuin tietää, mikä itselle sopii.

Kommunikoi tarpeistasi muille

Omista tarpeista kommunikointi muille ihmisille voi olla aluksi haastavaa, jos on lapsuudessa joutunut kutistamaan itseään ja oppinut, että omia tuntemuksia tai sitä mitä tarvitsee ei saa tuoda esille. Saatat jopa tuntea häpeää tarpeistasi.

Omien tarpeiden esille tuomista voi opetella pienin askelin. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kieltäytymistä jostain joka kuormittaa tai ajan ja tilan raivaamista asioille, joita tarvitsee voidakseen hyvin.

Lue myös:

Hyväksy ja huomioi herkkyytesi

Herkkä on saattanut oppia liiallista uhrautumista

Seuraa blogia Facebookissa

Emotionaalinen laiminlyönti lapsuudessa ja herkkyys

Kuva: Ashlyn Ciara

hyvinvointi erityisherkka ihmissuhteet stressi
Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *