Uusperheen taloudellisista asioista on viisasta puhua jo etukäteen

christian_dubovan-unsplash.jpg

Jos taloudelliset asiat aiheuttavat parisuhteissa yleensäkin usein ristiriitaa, on tilanne uusperheiden osalta vielä astetta monimutkaisempi. Vaikuttavia tekijöitä uusperheellisillä on enemmän. Hyvään lopputulokseen on mahdollista päästä, jos asioista sopimisen pohjana on rehellinen ja realistinen käsitys kokonaisuudesta.

Hyvään lopputulokseen voi päästä, jos sopimisen pohjana on realistinen käsitys kokonaisuudesta

Uusperheen perustamista mietittäessä on taloudellisista kysymyksistä hyvä puhua jo etukäteen. Näin molemmilla puolisoilla on mahdollisuus rauhassa asennoitua tuleviin muutoksiin ja siihen, että joutuu ehkä sopeutumaan joihinkin sellaisiin ratkaisuihin, jotka eivät ole aivan oman mielen mukaisia. Matkan varrella on aika ajoin tarpeellista pysähtyä uudelleen näiden asioiden ääreen, jotta voidaan varmistaa yhteisymmärrys perheen taloudellisesta kokonaistilanteesta.

Eri lapsia voivat koskea erilaiset taloudelliset sopimukset. Uusperheessä aiemmista suhteista syntyneiden lapsien elatusta määrittelee usein keskenään erilaiset sopimukset. Perheen aikuisilla voi olla näistä sopimuksista ja niiden toteutumisesta vahvoja ja toisistaan poikkeavia käsityksiä.

Mitä tapahtuu yhteisen lapsen syntyessä, jos on erilaiset käytännöt minun ja sinun lasten taloudellisten asioiden hoitamisessa? Tilanne onkin äkkiä erilainen. Siihen täytyy sitten reagoida jollakin tavalla, jotta esimerkiksi vanhempien sisarusten kokemus tasavertaisuudesta voi säilyä.

Ex-puolisoiden, eli lasten toisten vanhempien, rahankäyttö vaikuttaa uusperheen taloudelliseen todellisuuteen. Tämä vaikutus tulee näkyväksi lähinnä lasten eriarvoisten tilanteiden kautta. Jonkun lapsen toinen vanhempi voi olla rahankäytössään kovin avokätinen. Saman uusperheen toinen lapsi taas voi olla hyvin erilaisessa asemassa. Miten tällaisessa tilanteessa olisi hyvä toimia? Kompensoidaanko tilannetta jollakin tavalla, vai voiko erilaisuus vain olla? Ja miltä se sitten tuntuu eri perheenjäsenistä?

Onko se, jolla on enemmän biologisia lapsia velvollinen kustantamaan asumisesta ja elämisestä enemmän? Entä vaikuttaako kustannusten jakamiseen myös se, kuinka paljon kummankin vanhemman lapset asuvat heidän kodissaan? Jotenkin täytyisi löytää se laskukaava, johon kaikki voivat olla tyytyväisiä ja kokea sen oikeudenmukaiseksi.

Yksi peruskysymys on myös se, millä tavoin uusperheen talous on yhteinen? Suhteeseen lähdettäessä ja yhteen kotiin siirryttäessä uusperheen vanhempien taloudelliset tilanteet ovat monesti hyvin erilaiset. Tulot voivat olla kovin eri luokkaa ja kertynyttä omaisuutta voi olla hyvin eri määrä. Miten tämä huomioidaan uudessa tilanteessa? Onko uudessa parisuhteessa ja perheessä kaikki tasan yhteistä vai jääkö erilaisuus olemaan? Miten se sitten näkyy perheen kokonaistaloudessa ja suhteessa lapsiin?

Tässä vain muutamia esimerkkejä niistä rahaan liittyvistä haasteista mitä uusperheessä voi olla. Nämä asiat voivat haastaa uusperheen vanhempien parisuhdetta. Ja juuri parisuhdehan on uusperheen tärkein rakennetekijä. Ilman sitä ei uusperhettä ole.

Uskon ongelmien ratkaisuun ei tarvitse horjua

Rakastumisvaiheessa pariskunnalla on usein vahva käsitys siitä, että kaikki asiat järjestyvät. Ja että kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu. Ristiriitojen ja ongelmien lisääntyessä tuo usko voi alkaa horjua. Ei tarvitsisi. Asioihin täytyy vain tarttua kuin härkää sarvista. Ja uusperheen raha-asioissa tasapainon löytäminen ja rakentaminen voi olla melko vahva härkä.

Terveisin Anssi Tietäväinen

Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *