Erityisherkkyyttä vai jotain muuta?

Erityisherkkyys on ollut viime vuosina yhä enemmän esillä. Usea ihminen on tunnistanut itsensä erityisherkkyyttä kuvaavien tekstien tai kuvailujen perusteella. Kun asia on saanut paljon palstatilaa, on samalla saattanut syntyä väärinkäsityksiä siitä, mitä erityisherkkyys oikeastaan on.

Mitä erityisherkkyys on?

Erityisherkkyydestä on kyse silloin, kun ihmisen temperamenttipiirre sensitiivisyys on korkea. Tutkimuksissa tätä temperamenttipiirrettä saatetaan kutsua hieman eri nimillä tutkijasta riippuen. Kuten muillakin temperamenttipiirteillä, myös sensitiivisyydellä on neuro-biologinen pohja, ja se on meissä olemassa jo syntymästä asti. 

Kuten temperamenttipiirteet yleensä, myös sensitiivisyys eli herkkyys on ajateltava ikään kuin jatkumona. Meissä jokaisessa on tätä temperamenttipiirrettä, mutta toisilla se on hyvin matala, jolloin se ei tulee esiin juuri millään tavoin. Toisilla taas se on korkea, jolloin voidaan puhua erityisherkkyydestä. Suurin osa ihmisistä sijoittuu temperamenttipiirteissä lähelle jatkumon keskikohtaa ja vain pieni osa ihmisistä sijoittuu jonkin temperamenttipiirteen suhteen jompaan kumpaan ääripäähän.

Korkea sensitiivisyys voi tulla esille sensomotorisena herkkyytenä, jolloin ihminen on aistiherkkä. Erityisherkkä voi siis huomata oudot hajut, sivumaut, kenkien hiertämisen, nälän, palelun, äänet tai ylipäätään minkä tahansa sisäisen tai ulkoisen ärsykkeen erityisen herkästi. Herkkyys voi tulla esiin myös sosiaalisena ja  tunneherkkyytenä. Erityisherkkä lukee helposti toisten ihmisten tunnetiloja, ilmapiiriä, merkityksiä rivien väleissä, elekieltä. Herkkä myös virittyy ja kuormittuu sisäisistä tai ulkoisista ärsykkeistä ja esimerkiksi negatiivisesta ilmapiiristä helpommin. On yksilöllistä, millä tavoin erityisherkkyys tulee kenelläkin esille.

Vaikka temperamentilla, eli tässä tapauksessa sensitiivisyydellä, on synnynnäinen pohja, siihen vaikuttaa myös varhaislapsuuden ympäristö. Jos kasvattajat lapsuudessa ovat osanneet ottaa herkkyyden huomioon, on lapsena saanut paremmat eväät elää herkkyyden kanssa aikuisena. Lisäksi yksittäisen temperamenttipiirteen ilmiasuun vaikuttavat muut temperamenttipiirteemme. Jos herkkyys yhdistyy esimerkiksi korkeaan reaktiivisuuteen, ihminen voi kokea tilanteet ja asiat hyvin voimakkaasti.

Erityisherkkyyttä, stressiä vai jotain muuta?

Erilaisia erityisherkkyyteen liitettyjä piirteitä saattaa useampi tunnistaa itsessään, vaikka ei olisi erityisherkkä. Tämä voi johtua ensinnäkin siitä, että ihminen todennäköisimmin sijoittuu herkkyys-jatkumolla lähelle keskikohtaa. Toinen syy voi olla se, että erityisherkkyyden voi myös sekoittaa liialliseen stressiin. Kun on stressaavaa ja kuormitus on liian suurta, jokainen meistä herkistyy useimmille asioille. Stressitilassa kukaan ei siedä yhtä hyvin ärsykkeitä, kuin ilman stressiä. Erityisherkkyys on kuitenkin eri asia, kuin stressin aiheuttama herkkyys. 

Uskoisin, että ne ihmiset, jotka ovat lukeneet hieman enemmän erityisherkkyydestä, pystyvät itsensä kuvauksista tunnistamaan. Pidän oikein hyvänä asiana sitä, että erityisherkkyydestä on paljon puhetta. Mitä enemmän ihmiset kiinnostuvat tutkailemaan itseään ja ehkä löytämään jotain olennaista itsestään, sitä parempi. Sillä oli kyse sitten erityisherkkyydestä, stressistä tai jostain ihan muusta, omien piirteiden, reagointitapojen tai kuormittumisen tunnistaminen on joka tapauksessa tärkeää oman hyvinvoinnin lisäämisessä.

Lue myös:

Erityisherkän neljä piirrettä ja vahvuutta

Karkkipäivä-blogi Sannin kirjoitus Herkkis

mitä on erityisherkkyys

Kuva: Aaron Burden

 

Kommentit (0)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *