Genomitutkimuksella kehitetään yksilöllistä terveydenhuoltoa

Anssi Linnankivi

Kaikkia tarvitaan

FinnGen on edelläkävijöiden tutkimushanke. Laaja-alaisen yhteistyön käynnistämiseksi on tarvittu paitsi innostusta ja innostamista myös vankkaa tieteellistä osaamista.

Kun tavoitteina ovat sairausmekanismien parempi ymmärrys sekä diagnostiikan, uusien hoitojen ja ennaltaehkäisyn kehitys, tarvitaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä. FinnGenissä mukana olevat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu ja biopankit yhdessä Business Finlandin sekä seitsemän kansainvälisen lääkeyrityksen kanssa muodostavat Suomessa ainutlaatuisen tutkimusyhteisön. Hankkeen onnistumiseksi keskeistä on luoda toimivat suhteet kumppaneiden kesken, linjata yhteiset tavoitteet ja varmistaa läpinäkyvällä toimintatavalla kansalaisten ja potilaiden tuki FinnGen-hankkeelle. 

FinnGen edistämässä yksilöllistä lääkehoitoa

FinnGen-tutkimuksen avulla 500 000 suomalaisen on mahdollista antaa panoksensa tulevaisuuden terveydenhuollon ja lääkkeiden kehitykselle.

Yksilöllinen terveydenhuolto on ajankohtainen terveydenhuollon megatrendi ja keskeisesti esillä myös hallituksen linjauksissa. Yksilöllisen terveydenhuollon tarkoituksena on edistää terveyttä, parantaa diagnostiikkaa ja hoidon laatua sekä näiden toteutuessa hallita hoidon kustannuksia. Tavoitteena on suunnitella sairauksien hoitoa yksilöllisesti terveystietoja ja genomitietoa hyödyntäen, jotta potilas saisi oikea-aikaisesti juuri hänelle parhaiten toimivan lääkehoidon. FinnGenin kaltaiset tutkimushankkeet edistävät keskeisesti yksilöllisen lääkehoidon kehittymistä.

FinnGen lääkekehittäjän silmin

Roche on lääkeyhtiönä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä ja mukana FinnGen-hankkeessa Yhdysvalloissa toimivan tytäryhtiönsä Genentechin välityksellä. Genentechin tutkimuskeskus San Franciscossa on tuottanut monia uudenlaisia biologisia lääkkeitä, joilla hoidetaan tänään menestyksellisesti myös suomalaisia syöpää tai tiettyjä autoimmuunisairauksia sairastavia potilaita.

FinnGen on saavuttanut merkittävää huomiota yhtiössämme. Kansainvälisen tutkimukseen ja lääkekehitykseen panostavan yrityksen suomalaisena edustajana on lämmittävää, että juuri meillä Suomessa on käynnistynyt näin mittava hanke tulevaisuuden potilaiden parhaaksi.

 

Anssi Linnankivi

lääketieteellinen johtaja

Roche Oy

Kommentit (0)

Vastaa