FinnGen: yhteistyötä isolla Y:llä

Kuten ensimmäisessä FinnGen-blogissa kerroimme, FinnGen-tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa sairauksien syistä geenitutkimuksen avulla. Onnistuakseen tämän kaltainen tutkimus vaatii erilaisten organisaatioiden laajaa ja avointa yhteistyötä.

 

Tutkimus perustuu biopankkinäytteisiin

 

Suomessa on useita biopankkeja. Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tutkittavaan liittyvää tietoa suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta varten. Biopankkiin ei siis kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

FinnGen-tutkimus on ensimmäinen laajamittainen suomalaisten biopankkien yhteinen hanke.

Hankkeessa mukana olevat biopankit, ovat sairaaloiden, yliopistojen ja muiden tutkimusta tekevien tahojen kuten THL:n ja Veripalvelun perustamia. Biopankkien tehtävänä on varastoida näytteitä ja tietoja ja luovuttaa niitä korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. Biopankeista saat lisää tietoa biopankkien omalta sivustolta, osoitteesta www.biopankki.fi.

FinnGen-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tukea biopankkeja näytteenkeräyksessä, niin että mahdollisimman moni suomalainen antaisi biopankkinäytteen ja sitä kautta osallistuisi FinnGen-tutkimukseen. Uusia biopankkinäytteitä onkin kertynyt jo yli 80 000, joten olemme hyvässä vauhdissa!

 

Biopankkinäytteiden käsittelyä Meilahden kampuksella
Biopankkinäytteiden käsittelyä Meilahden kampuksella

Yhteistyöllä uusien löytöjen tekeminen ja hoitojen kehittäminen nopeutuu

 

Mediassa keskustellaan juuri nyt paljon geenitutkimuksen ja biopankkitoiminnan eettisistä periaatteista ja tietosuojasta. Keskusteluissa on myös sivuttu tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja pidetty sitä osin arveluttavana.

Tosiasia kuitenkin on, että tutkimusryhmien ei ole yksinään mahdollista kehittää uusia hoitoja tai lääkkeitä. Siksi FinnGen-tutkimuksessa ovatkin mukana kaikki lääkekehitykseen osallistuvat osapuolet. Suomalaisten tutkimuslaitosten ja biopankkien lisäksi mukana on myös seitsemän kansainvälistä lääkeyritystä: AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech (osa Roche-yhtymää), MSD ja Pfizer.

Miksi lääkeyritykset sitten ovat kiinnostuneita tämänkaltaisen tutkimusyhteistyön rahoittamisesta? Lääkkeiden kehittäminen on riskialtista bisnestä. Tällä hetkellä vain murto-osa lääkekehitysputkeen päätyvistä lääkeaineista osoittautuu lopulta tarpeeksi tehokkaaksi ja turvalliseksi päästääkseen markkinoille.

FinnGenin ja muiden samankaltaisten biopankkitutkimusten kautta lääkeyritykset voivat saada lääkeaihioiden tehokkuuteen tai turvallisuuteen liittyvää tietoa, jonka perusteella päätösten tekeminen jatkokehitykseen valittavista molekyyleistä helpottuu. Näin pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan lääkekehitystä. Lääkeyritysten tavoittelema hyöty tulee siis tutkimusten tulosten kautta.

 

Mikä sinua kiinnostaa?

 

FinnGen-tutkimushanke on vuosia kestävä projekti. Tavoitteenamme on saada biopankkien kautta mukaan lähes joka kymmenes suomalainen. Koska hanke tulee koskettamaan niin monia, haluamme kertoa sen edistymisestä ja geenitutkimuksen uusimmista tuloksista aktiivisesti ja avoimesti.

Odotamme mielenkiinnolla, miten te terve.fi sivustolla vierailijat otatte kirjoituksemme vastaan. Kiinnostaako tutkimus vai tuntuuko se liian vieraalta ja kaukaiselta? Otamme mielellämme juttuvinkkejä vastaan, joten kertokaa meille, minkälaisista aiheista haluaisitte tietää lisää!

 

Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle perimäämme!

 

Mari Kaunisto

FT, FinnGen-tutkimuksen viestintäjohtaja

Helsingin yliopisto

Kommentit (0)

Vastaa