FinnGen – tutkimusmatka perimäämme
FinnGen – tutkimusmatka perimäämme

Tehokkaampia syöpähoitoja saataville

Tämän vuoden Roosa nauha -kampanjalla muistutetaan erityisesti vaikeasti hoidettavista rintasyövistä. Suomessa jopa 5000 naista sairastuu vuosittain rintasyöpään, ja vaikka suuri osa parantuu, joukossa on myös niitä, joille hoito ei tepsi.

Nina Ekholm-Wenberg

Parhaat lääkkeet saataville?

Vaikka Suomi on syövänhoidon huippuluokkaa, on meillä ikävä kyllä myös se tilanne, että uusimmat ja tehokkaimmat syöpälääkkeet eivät aina ole kaikkien saatavilla. Tämä johtuu muun muassa korvattavuus- ja arviointiprosessien hitaudesta.

Monessa muussa maassa syöpälääkkeet katsotaan sairaalalääkkeiksi ja niiden korvattavuus tutkitaan yhtenä kokonaisuutena riippumatta niiden antotavasta. Suomessa puolestaan itseannosteltavat, kuten esimerkiksi tablettimuotoiset kotikäytössä olevat syöpälääkkeet kulkevat korvattavuusprosessissa eri reittiä. Myös meillä kaikkia hoitoja olisi arvioitava kokonaisuutena. Tämä mahdollistaisi potilaille enemmän mutta samalla yksilöllisempiä vaihtoehtoja nyt ja tulevaisuudessa.

Riskit jakoon

Uusien lääkkeiden nopeampaa käyttöönottoa niitä kipeästi tarvitseville potilaille helpottavat riskinjakomallit. Mallilla tarkoitetaan sitä, että lääkeyhtiö ja maksaja, kuten KELA tai sairaanhoitopiiri, jakavat taloudellisen riskin keskenään. Riskinjakomalli mahdollistaa sen, että suomalaiset potilaat saavat mahdollisesti nykyistä nopeammin tarvitsemansa hoidon. Lääkäreille on ensisijaista hoitaa potilaansa mahdollisimman hyvin ja heillekin on tärkeää saada uudet työkalut potilaiden hoitoon viivettä.

Riskienjakomallien kriteerit ovat tähän asti perustuneet useimmiten taloudellisiin seikkoihin. Jatkossa sopimusten kriteerinä tulisi mielestäni olla myös enemmän hoidon vaikuttavuus. Yksinkertaistettuna niin, että lääkkeestä maksetaan vain, mikäli se tehoaa potilaalle esimerkiksi tietyn ajan puitteissa. Korvattavuus määräytyisi siis hoidon vaikuttavuuden mukaan.

Sairauksien salat tutuiksi

FinnGen-hankkeen mahdollistama suomalaisilta kerätty genomidata antaa meille mahdollisuuden ymmärtää eri sairauksien syntymekanismeja syvällisemmin.

Genomitiedon avulla pystymme kehittämään yhä räätälöidympiä ja yksilöllisempiä hoitoja. Jo nyt joissakin syöpätyypeissä on löydetty geenimuutoksia, joihin on pystytty kohdentamaan täsmähoitoja. Näillä hoidoilla pyritään siihen, että tulevaisuudessa osaa esimerkiksi vaikeahoitoisista rintasyövistä, munasarjasyövistä ja keuhkosyövistä voidaan hoitaa siten että sairaudet mahdollisesti muuttuvat akuuteista kroonisiksi. Koska täsmähoidot ovat usein perinteisiä solunsalpaajahoitoja paremmin siedettyjä voi potilas kenties elää elämäänsä hyväkuntoisena pidempää.

Kun hoitoja räätälöidään genotyyppien mukaan, luodaan potilaalle yleisen sijasta todennäköisesti ikioma, yksilöllinen hoitosuositus. Näin potilas voi saada mahdollisesti heti juuri hänen geeniperimälleen ja sairautensa suunnatun sopivan hoidon. Tätä kautta saadaan myös säästöjä yhteiskunnalle, koska erilaisia hoitokokeiluja ei välttämättä tarvitse enää samoissa määrin tehdä.

Nina Ekholm-Wenberg

Toimitusjohtaja

AstraZeneca Suomi

Kommentoi »

Miten astmapotilaat voivat hyötyä biopankkitutkimuksesta?

Olen tutkinut astman genetiikkaa jo vuosia. On ilmeistä, että astma on heterogeeninen tauti, eli ihmiset sairastuvat eri syistä. Lapsilla ja nuorilla aikuisilla hengitystieallergiat ovat merkittävä astman riskitekijä, mutta myöhemmällä iällä sairastumisen syyt jäävät usein epäselviksi….

Toimimattomat geenit lääkekehityksen apuna

Ihmisgenomista löytyy reilut 22 000 tunnettua geeniä, joista jokaisella on oma erityinen tehtävänsä. Lähivuosina genomitutkijat ympäri maailmaa ovat lukeneet läpi eli sekvensoineet kymmenien tuhansien ihmisten kaikki geenit. Näiden hankkeiden avulla olemme saaneet varsin yllättävää tietoa siitä,…

Biopankit mahdollistavat myös seuraavan sukupolven tutkimustarpeet

Kuulin biopankeista ensimmäistä kertaa syksyllä 2004, jolloin keskusteltiin biopankkilain tarpeesta ja eettisistä kysymyksistä. Siitä alkoi matkani biopankkien maailmaan. Osallistuin aktiivisesti lainvalmisteluun ja toiminnan kehittämiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Biopankkilaki tuli voimaan 2013, jolloin olinkin jo…

Pitääkö olla huolissaan?

Aiemmassa blogitekstissäni käsittelin biopankkien hyötyjä. Esitellessäni Helsingin Biopankin toimintaa erilaisissa tapahtumissa ja HUS-laboratoriossa ihmiset tiedustelevat minulta hyötyjen lisäksi usein tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä asioita biopankkitoiminnassa.  Silloin kerron laajemmin biopankkitoiminnasta ja mm. biopankkiverinäytteen matkasta, minkä lisäksi…

Genomitutkimuksella kehitetään yksilöllistä terveydenhuoltoa

Kaikkia tarvitaan FinnGen on edelläkävijöiden tutkimushanke. Laaja-alaisen yhteistyön käynnistämiseksi on tarvittu paitsi innostusta ja innostamista myös vankkaa tieteellistä osaamista. Kun tavoitteina ovat sairausmekanismien parempi ymmärrys sekä diagnostiikan, uusien hoitojen ja ennaltaehkäisyn kehitys, tarvitaan julkisten ja…

Miksi Veripalvelu perusti oman biopankin?

Haluan uskoa, että monelle meistä on selvää, miksi kannattaa perustaa sairaalabiopankki – eli kerätä näytteitä ja tietoa potilaista. Sairauksien tutkimisesta ja voittamisesta hyötyvät kaikki. Mutta miksi halusimme perustaa SPR Veripalvelun yhteyteen verenluovuttajien biopankin? Näkökulmia tähän…

Läpimurto geenitutkimuksessa parantaa diabeteksen – vai parantaako sittenkään?

Geeneistä uutisoitaessa mutkat suoristetaan armotta: ”ratkaiseva diabetesgeeni löydetty”, ”geenisakset parantavat epilepsian”. Haluamme uskoa ja toivoa vakavien tautien ratkeavan ja olevamme suojassa niiltä.  ”Ehkä”, ”mutta” ja ”riski” harvoin kuitenkaan mahtuvat otsikkoon. Tutkijan välillä tylsäkin tehtävä on…

Antaisinko näytteeni biopankille?

Potilaan hoito perustuu tutkittuun tietoon. Vaikka lääketiede etenee koko ajan suurin harppauksin, edelleen on paljon sellaisia sairauksia, joiden syitä emme täysin ymmärrä. Siksi tutkimus on tärkeää. Biopankkeihin perustuvalla tutkimustiedolla voidaan edistää eri sairauksista kärsivien potilaiden…

FinnGen: yhteistyötä isolla Y:llä

Kuten ensimmäisessä FinnGen-blogissa kerroimme, FinnGen-tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa sairauksien syistä geenitutkimuksen avulla. Onnistuakseen tämän kaltainen tutkimus vaatii erilaisten organisaatioiden laajaa ja avointa yhteistyötä. Tutkimus perustuu biopankkinäytteisiinSuomessa on useita biopankkeja. Biopankkeihin kootaan näytteitä ja…

FinnGen tutkii geenien ja terveyden yhteyttä

Uusien lääketieteellisten läpimurtojen saavuttaminen vaatii uudenlaista tutkimusta. Viime syksynä käynnistämämme FinnGen-tutkimushanke on suomalainen vastaus uudenlaisen lääketieteellisen tutkimuksen haasteeseen. Tutkimuksemme ytimessä on geeneistä eli perintötekijöistä saatavan tiedon yhdistäminen terveysrekistereistä saatavaan tietoon.Tavoitteena paremmat ja yksilöllisemmät hoidotFinnGen tutkimuksen…