FinnGen – tutkimusmatka perimäämme
FinnGen – tutkimusmatka perimäämme

Genomitutkimuksella kehitetään yksilöllistä terveydenhuoltoa

Anssi Linnankivi

Kaikkia tarvitaan

FinnGen on edelläkävijöiden tutkimushanke. Laaja-alaisen yhteistyön käynnistämiseksi on tarvittu paitsi innostusta ja innostamista myös vankkaa tieteellistä osaamista.

Kun tavoitteina ovat sairausmekanismien parempi ymmärrys sekä diagnostiikan, uusien hoitojen ja ennaltaehkäisyn kehitys, tarvitaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä. FinnGenissä mukana olevat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu ja biopankit yhdessä Business Finlandin sekä seitsemän kansainvälisen lääkeyrityksen kanssa muodostavat Suomessa ainutlaatuisen tutkimusyhteisön. Hankkeen onnistumiseksi keskeistä on luoda toimivat suhteet kumppaneiden kesken, linjata yhteiset tavoitteet ja varmistaa läpinäkyvällä toimintatavalla kansalaisten ja potilaiden tuki FinnGen-hankkeelle. 

FinnGen edistämässä yksilöllistä lääkehoitoa

FinnGen-tutkimuksen avulla 500 000 suomalaisen on mahdollista antaa panoksensa tulevaisuuden terveydenhuollon ja lääkkeiden kehitykselle.

Yksilöllinen terveydenhuolto on ajankohtainen terveydenhuollon megatrendi ja keskeisesti esillä myös hallituksen linjauksissa. Yksilöllisen terveydenhuollon tarkoituksena on edistää terveyttä, parantaa diagnostiikkaa ja hoidon laatua sekä näiden toteutuessa hallita hoidon kustannuksia. Tavoitteena on suunnitella sairauksien hoitoa yksilöllisesti terveystietoja ja genomitietoa hyödyntäen, jotta potilas saisi oikea-aikaisesti juuri hänelle parhaiten toimivan lääkehoidon. FinnGenin kaltaiset tutkimushankkeet edistävät keskeisesti yksilöllisen lääkehoidon kehittymistä.

FinnGen lääkekehittäjän silmin

Roche on lääkeyhtiönä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä ja mukana FinnGen-hankkeessa Yhdysvalloissa toimivan tytäryhtiönsä Genentechin välityksellä. Genentechin tutkimuskeskus San Franciscossa on tuottanut monia uudenlaisia biologisia lääkkeitä, joilla hoidetaan tänään menestyksellisesti myös suomalaisia syöpää tai tiettyjä autoimmuunisairauksia sairastavia potilaita.

FinnGen on saavuttanut merkittävää huomiota yhtiössämme. Kansainvälisen tutkimukseen ja lääkekehitykseen panostavan yrityksen suomalaisena edustajana on lämmittävää, että juuri meillä Suomessa on käynnistynyt näin mittava hanke tulevaisuuden potilaiden parhaaksi.

Anssi Linnankivi

lääketieteellinen johtaja

Roche Oy

Kommentoi »

Miksi Veripalvelu perusti oman biopankin?

Haluan uskoa, että monelle meistä on selvää, miksi kannattaa perustaa sairaalabiopankki – eli kerätä näytteitä ja tietoa potilaista. Sairauksien tutkimisesta ja voittamisesta hyötyvät kaikki. Mutta miksi halusimme perustaa SPR Veripalvelun yhteyteen verenluovuttajien biopankin? Näkökulmia tähän…

Läpimurto geenitutkimuksessa parantaa diabeteksen – vai parantaako sittenkään?

Geeneistä uutisoitaessa mutkat suoristetaan armotta: ”ratkaiseva diabetesgeeni löydetty”, ”geenisakset parantavat epilepsian”. Haluamme uskoa ja toivoa vakavien tautien ratkeavan ja olevamme suojassa niiltä.  ”Ehkä”, ”mutta” ja ”riski” harvoin kuitenkaan mahtuvat otsikkoon. Tutkijan välillä tylsäkin tehtävä on…

Antaisinko näytteeni biopankille?

Potilaan hoito perustuu tutkittuun tietoon. Vaikka lääketiede etenee koko ajan suurin harppauksin, edelleen on paljon sellaisia sairauksia, joiden syitä emme täysin ymmärrä. Siksi tutkimus on tärkeää. Biopankkeihin perustuvalla tutkimustiedolla voidaan edistää eri sairauksista kärsivien potilaiden…

FinnGen: yhteistyötä isolla Y:llä

Kuten ensimmäisessä FinnGen-blogissa kerroimme, FinnGen-tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa sairauksien syistä geenitutkimuksen avulla. Onnistuakseen tämän kaltainen tutkimus vaatii erilaisten organisaatioiden laajaa ja avointa yhteistyötä. Tutkimus perustuu biopankkinäytteisiinSuomessa on useita biopankkeja. Biopankkeihin kootaan näytteitä ja…

FinnGen tutkii geenien ja terveyden yhteyttä

Uusien lääketieteellisten läpimurtojen saavuttaminen vaatii uudenlaista tutkimusta. Viime syksynä käynnistämämme FinnGen-tutkimushanke on suomalainen vastaus uudenlaisen lääketieteellisen tutkimuksen haasteeseen. Tutkimuksemme ytimessä on geeneistä eli perintötekijöistä saatavan tiedon yhdistäminen terveysrekistereistä saatavaan tietoon.Tavoitteena paremmat ja yksilöllisemmät hoidotFinnGen tutkimuksen…